สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ครบ 58 ปี

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ครบ 58 ปี

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด โดยนายชาญ ศุภวรรธนะกุล รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการผู้จัดการใหญ่ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ครบ 58 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2...

อ่านต่อ
รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

District Cooling System and Power Plant Company Limited (DCAP)  DCAP, State Enterprise, a joint venture Company of EGAT, PTT and MEA, is a Power Company, which develop a district cooling system ...

อ่านต่อ
นโยบาย QSHE

นโยบาย QSHE

ด้วย บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการโดยให้ความสำคัญกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยถือ...

อ่านต่อ
ระบบคุณภาพ

ระบบคุณภาพ

ระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2008) DCAP ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอบเขต : การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเย็นสำหรับระบบปรับ...

อ่านต่อ
วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

Visionเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้า  น้ำเย็นและไอน้ำที่มีสมรรถนะสูงMission-    ผลิตไฟฟ้า น้ำเย็น และไอน้ำให้มีความพร้อมจ่ายสูง มีต้นทุนที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพและความปลอด...

อ่านต่อ
ความเป็นมา

ความเป็นมา

                    บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ...

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์และลูกค้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์และลูกค้า

อ่านต่อ

ข้อมูลลูกค้า

DCAP มีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า น้ำเย็น และไอน้ำ เพื่อจัดจำหน่ายให้ลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลูกค้า ประเภทและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย (ค่าเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน) ไฟฟ้า น้ำเย็น ไอ...

อ่านต่อ