สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

จัดซื้อ/จัดจ้าง

จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • คำแนะนำวิธีซื้อ/จ้าง กับ DCAP
  • เงื่อนไขการส่งของ วางบิล รับชำระเงิน
  • ทะเบียนผู้ค้า
  • หลักเกณฑ์การขอหนังสือรับรองผลงาน
  • แจ้งเลขที่คุมสัญญาตามประกาศ ป.ป.ช.
  • เงื่อนไขและการวางหลักประกัน
  • ประกาศการจัดหาพัสดุ
sssssssssssssss wwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwww wwwwwwwwwww wwwwwwwwwww sswwwwwwwwwwwwwwwwwssss


Tags : จัดซื้อ/จัดจ้าง

view