สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ครบรอบการก่อตั้ง DCAP

ครบรอบการก่อตั้ง DCAP

เนื่องในโอกาศครบรอบการก่อตั้ง บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (District Cooling System and Power Plant Co., Ltd.) หรือ DCAP ปีที่ 15 DCAP ยังค......

อ่านต่อ
ประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมผู้ถือหุ้น

ประกาศ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) วันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เรียน ผู้ถือหุ้น บ......

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) (ปตท.) ครบ 38 ปี

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) (ปตท.) ครบ 38 ปี

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด โดยนายชาญ ศุภวรรธนะกุล รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการผู้จัดการใหญ่ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาบริ......

อ่านต่อ
รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ดังนี้ ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (Safety Officer)......

อ่านต่อ
จัดซื้อ/จัดจ้าง

จัดซื้อ/จัดจ้าง

คำแนะนำวิธีซื้อ/จ้าง กับ DCAP เงื่อนไขการส่งของ วางบิล รับชำระเงิน ทะเบียนผู้ค้า หลักเกณฑ์การขอหนังสือรับรองผลงาน แจ้งเลขที่คุมสัญญาตามประกาศ ป.......

อ่านต่อ
กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ได้มอบชั้นวางหนังสือ หนังสือและสื่อการเรียนให้กับโรงเรียนเทวะคลองตรง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุ......

อ่านต่อ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นกองทุนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (มีผลบ......

อ่านต่อ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ DCAP ได้ติดตั้งระบบการติดตามตรวจสอบการระบายมลสารต่อเนื่องที่ปล่องระบายมลสาร โดยทำการตรว......

อ่านต่อ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ - ไฟฟ้า - ไอน้ำ - น้ำเย็น (สำหรับระบบปรับอากาศ) โรงไฟฟ้า DCAP ปัจจุบัน เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Co-generation) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป......

อ่านต่อ
ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้า

DCAP มีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า น้ำเย็น และไอน้ำ เพื่อจัดจำหน่ายให้ลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลูกค้า ประเภทและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย (ค่าเฉลี......

อ่านต่อ

ผู้บริหารบริษัท

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง 1 นาย ชาญ ศุภวรรธนะกุล รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการผู้จัดการใหญ่ Mr. Charn Supawantana......

อ่านต่อ

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ตำแหน่งต้นสังกัด 1 นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ ประธานกรรมการ ......

อ่านต่อ
ระบบคุณภาพ

ระบบคุณภาพ

ระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) DCAP ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ใบรับรองเลขที่ QMS 08011/1163 สำหรับข......

อ่านต่อ
วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

Visionเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้า น้ำเย็นและไอน้ำที่มีสมรรถนะสูงMission- ผลิตไฟฟ้า น้ำเย็น และไอน้ำให้มีความพร้อมจ่ายสูง มีต้นทุนที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการท......

อ่านต่อ
ความเป็นมา

ความเป็นมา

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน (ปตท.) และการไฟฟ้านครหล......

อ่านต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน

ริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) 222 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร : 0-2327-4242 แฟกซ์ : 0-2327-4244 Emai......

อ่านต่อ
นโยบาย QSHE

นโยบาย QSHE

ด้วย บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญในการ......

อ่านต่อ

ลิงค์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน การไฟฟ้านครหลวง...

อ่านต่อ
ขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ DCAP

ขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ DCAP

ขอเชิญ ผู้ค้า ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ผู้ค้าที่ประกอบการ/อาชีพให้คำปรึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอ ทำธุรกรรมกับภาครัฐ/บริษัท ผลิตไฟฟ้......

อ่านต่อ

คกบผ

กกกกกกก...

อ่านต่อ
view