สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

ขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ DCAP

ขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ DCAP

ขอเชิญ ผู้ค้า ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ผู้ค้าที่ประกอบการ/อาชีพให้คำปรึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอ ทำธุรกรรมกับภาครัฐ/ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประก...

อ่านต่อ
ครบรอบการก่อตั้ง DCAP

ครบรอบการก่อตั้ง DCAP

              เนื่องในโอกาศครบรอบการก่อตั้ง บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด  (District Cooling System and Power Plant Co., Ltd.) หรือ DCAP  ปีที่ 15 ...

อ่านต่อ
รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน  5 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งงาน :   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (Safety Officer) จำนวน :   &n...

อ่านต่อ
นโยบาย QSHE

นโยบาย QSHE

ด้วย บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญในการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ...

อ่านต่อ
ระบบคุณภาพ

ระบบคุณภาพ

ระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) DCAP ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ใบรับรองเลขที่ QMS 08011/1163  สำหรับขอบข่าย การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย...

อ่านต่อ
วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

Visionเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้า  น้ำเย็นและไอน้ำที่มีสมรรถนะสูงMission-    ผลิตไฟฟ้า น้ำเย็น และไอน้ำให้มีความพร้อมจ่ายสูง มีต้นทุนที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพและความปลอด...

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์และลูกค้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ - ไฟฟ้า - ไอน้ำ   - น้ำเย็น (สำหรับระบบปรับอากาศ) โรงไฟฟ้า DCAP ปัจจุบัน เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Co-generation) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงให้แก่เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ...

อ่านต่อ
ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้า

DCAP มีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า น้ำเย็น และไอน้ำ เพื่อจัดจำหน่ายให้ลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลูกค้า ประเภทและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย (ค่าเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน) ไฟฟ้า น้ำเย็น ไอ...

อ่านต่อ