ประกาศขายเอกสารประกวดราคา

DCAP – SAT1 New Chiller Plant of 12,000 USRT.

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 27 เมษายน 2561 

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.dcap.co.th